Jóga a rovnováha

MUDr.Aneta S. Králová

Rovnováha je s jógou neodmyslitelně spjata, a to hned na několika úrovních.  Učíme se být stabilní v nejrůznějších jógových ásanách, zároveň nás jóga učí nacházet rovnováhu psychickou, a to, co si odnášíme mimo podložku, je umění nacházet balanc v našem běžném životě, v situacích každého dne. Co se za pojmem rovnováha skrývá, proč je důležitá a jak ji můžeme podpořit?

Co je rovnováha

Rovnováha by se svým způsobem dala zařadit mezi smysly. Ale zatímco ostatní smysly mají svůj jediný specifický smyslový orgán, rovnováha takový orgán nemá a vzniká propracovanou souhrou hned několika systémů. Patří mezi ně rovnovážný aparát ve středním uchu, který vyhodnocuje informace o poloze hlavy, dále zrak, který nám pomáhá orientovat se v prostoru a v neposlední řadě naši rovnováhu utváří propriocepce. Proprioceptory jsou receptory ve svalech, kloubech a na povrchu kostí, které získávají informace o oporách a poloze těla. Veškeré informace – vstupy, ze všech těchto míst zpracovává a vyhodnocuje mozeček, který je pak v ucelené podobě předává příslušným centrům v mozkové kůře. Ta pak rozhoduje o tom, jakou strategii udržení rovnováhy zvolí a jakou informaci předá našemu pohybovému systému. Rovnováha je tedy založená na spolupráci a dokonalé komunikaci mezi jednotlivými systémy. Pokud je některý z nich oslaben (například vyřazení zraku ve tmě), posiluje funkce ostatních, v tomto případě například začneme dostávat více informací z proprioceptorů.
Mozeček a mozková kůra jsou také schopni, pokud je třeba, doplnit některé chybějící informace, a to na základě předchozí zkušenosti. To je například situace, kdy půjdeme ve tmě po schodech. I když schody nevidíme, náš centrální nervový systém má už z minulosti uložené informace o tom, jak jsou schody vysoké a jakou délku kroku máme zvolit, abychom je bezpečně přešli.  

Když rovnováha nefunguje

Jak již bylo zmíněno výše, o rovnováze můžeme přemýšlet jako o jednom ze smyslů. A dokonce bez nadsázky, jako o tom pro náš život ze všech nejdůležitějším. Umožňuje nám fungovat na zemském povrchu, v gravitaci. Bez vnímání těla v prostoru prakticky nelze žít.  
Kdo někdy zažil vertigo, tedy poruchu rovnovážného aparátu ví, jak limitující a ze života vyřazující stav to je. Provází ho motání hlavy, nevolnosti, těžší formy až neschopnost pohybu v prostoru a zvracení.
Ale jsou i situace spojené se ztrátou rovnováhy, které známe úplně všichni. Třeba když jsme se jako malí točili na kolotoči nebo jen na místě dokola, pak zastavili, a smáli se, jak se motáme a padáme… Náš rovnovážný aparát ve středním uchu se totiž adaptoval na otáčivý pohyb, který jsme náhle přerušili a on nestihl tak rychle na změnu zareagovat. Velmi zjednodušeně – i když my už se netočíme, mozek se „točí“ ještě nějakou dobu dál. Podobně je to třeba s houpavým pohybem na lodi. 
A nakonec ještě jedna zkušenost, kterou můžeme znát a při které je z provozu vyřazen tentokrát mozeček. Taková situace nastává tehdy, když se napijeme většího množství alkoholu. Porucha rovnováhy a koordinace, nepřesnost cílení pohybů, setřelá artikulace a další změny kvality pohybu jsou právě důsledek dočasně vyřazené funkce mozečku.

Jak rovnováhu rozvíjet v jógové praxi?

V jógové praxi můžeme využít nejvíce principů opor (a to nejen chodidel a dlaní, ale i dalších, viz níže v praktické části), a také zraku, pohledu – v józe ho nazýváme driští. Další, co nám k dobré rovnováze pomůže je správné zapojení středu těla a práce s napětím a uvolněním.  Opět uvedu příkad z praxe. Když se učíme nějakou novou pohybovou dovednost a máme strach, jsme preventivně ve větším napětí, někdy až v křeči a …více padáme. Je to přirozená reakce organismu, který je připraven na pád, aby zpevnění zabránilo úrazu. Pokud jsou ale svaly v napětí, proprioceptory předávají méně informací a také samotné svaly reagují pomaleji na změny stability. Když se pak již dovednost naučíme a uvolníme se, proprioceptory i svaly lépe pracují a padáme mnohem méně.

  • Vyzkoušejte fungování jednotlivých složek rovnováhy

Postavte se a PŘEKŘIŽTE NOHY přes sebe (tím lehce zmateme motorický systém). Opačně překřižte ruce na hrudníku. Zavnímejte tělo.
Poté ZAVŘETE OČI (vyřadíme zrakovou kontrolu).
Následně si zkuste uvědomit, jestli se změnilo vnímání chodidel a také, jestli jste se zavřenýma očima stejně stabilní, nebo jestli více „oscilujete“.  Na závěr se zavřenýma očima ZAKLOŇTE HLAVU (změníme podmínky rovnovážnému aparátu ve středním uchu).
Pozn. Při vyřazení zraku začne tělo přijímat více informací z propriocetorů z chodidel a také svalů, proto můžeme vnímat, že svaly „hrají“, zpevňují se a uvolňují, aby našemu centrálnímu nervovému systému předali co nejvíce informací.)

  • Využijte opor a zapojte střed

Abychom byli stabilní, musí nám správně fungovat zapojení středu těla  - ústní dno, bránice a pánevní dno, jsou ve vzájemně paralelním nastavení. 

Ze stoje nakročte jednu nohu a vzpažte ruce. Vnímejte oporu v CHODIDLE. Ale také můžete využít představu opory KŘÍŽOVÉ KOSTI, DOLNÍCH PÓLŮ LOPATEK, TÝLNÍCH HRBOLŮ (jako byste se opírali do opěrky) a také DLANÍ (pocit, že mezi nimi chcete něco stisknout).  Všechny tyto principy můžete využít u náročných rovnovážných ásan. 

  • Strom

Ozvláštněte si pozici stromu mírným úklonem s pohledem pod rukou a tím rozvíjejte svou rovnováhu.

  • Rovnovážná pozice z kočky

Pozice na zapojení středu a uvědomění si opor. Zanožte z kočky, položte chodidlo na zem a otevřete hrudník za stejnou rukou. Opora je na dolní dlani, horní dlaň se opírá do pomyslné zdi. Nárt a holeň spodní nohy se fixují v podložce. Neprohýbejte bedra. Pohled směřuje na zem a poté do horní dlaně. Zkuste nakonec odlehčit horní nohu, jako byste se opět chodidlem opřeli.

  • Parivrtta Eka Pada Utkatasana
    Náročnější pozice židle (nebo také stojícího holuba) na jedné noze s rotací.

Začněte ze stoje, pravý kotník položte nad levé koleno. Posaďte se do židle. Páteř i pánev napřímená, dlaně se opírají proti sobě, chodidlo pravé nohy tlačí do dálky, stehno levé nohy pravou nohu aktivně podepírá

Položte pravou dlaň na pravé chodidlo, levou dlaň na křižovou kost a opřete se do dlaní. Tím zpevníte tělo

Klesněte trupem níž a místo dlaně do chodidla opřete loket. Spojte dlaně na sebe.

Na závěr rozpažte. Uvědomte si, jak se tělo vzájemně podpírá a je v rovnováze, Uvolněte se. 😊

Shrnutí pro praxi

Využívejte OPORY i ty „neviditelné“

DÍVEJTE se správně

Mějte správně zapojený STŘED

V každé ásaně se na závěr UVOLNĚTE

--
Video lekci Jóga a rovnováha najdete v sekci "Jak na..." v knihovně ONLINE JÓGY.

Zdroj: MUDr. Aneta Sládková Králová pro Jóga Dnes
Foto: Dušan Štraus, Jóga Dnes

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *