Jóga a pohyb

MUDr. Aneta S. Králová

Pohyb je projevem života a život je pohyb. To, co je v pohybu a proudí, přináší nové a odnáší staré. Tak to funguje v přírodě i v lidském těle. Ve stojatých vodách se usazuje kal, v těch tekoucích je voda čistá a průzračná. V našem těle, i tehdy když se viditelně nehýbe, je pohybu mnoho. Proudí dech, cirkulují tekutiny, pracují svaly, které nás udržují ve vzpřímené pozici, fungují naše vnitřní orgány, a i naše mysl je v pohybu. Fyzický pohyb, ten viditelný, může všechny tyto procesy do jednoho podpořit.

Jóga, zejména ta „klasická” – hathajóga, na první pohled působí velmi staticky. Ale ti, kdo ji už nějaký čas praktikují, vědí, že statická vůbec není. V každé ásaně se odehrává mnoho procesů na úrovni fyzické i psychické a my se zejména pomocí dechu a práce s napětím a uvolněním dostáváme dále. Slovíčko „dále“ v tomto případě nemusí nutně znamenat větší rozsah nebo delší výdrž v ásaně, ale třeba lepší pochopení a vnímání vlastního těla.

Právě vědomá práce s tělem a skrze něj také s naší myslí (bytostí, duší), psychikou a emocemi je, alespoň z mého pohledu, jedním z nejsmysluplnějších cílů jógy. Když se nám ho podaří naplnit, odnášíme si vědomé propojení s tělem a celou naší bytostí i mimo podložku. A pohyb má na cestě k tomuto cíli svou významnou a nezastupitelnou roli.


Přirozenost

Pohyb je pro nás přirozený a jóga by měla být přirozená také. Umět se zastavit v ásaně neznamená nepřirozeně ztuhnout se zaťatými svaly a zuby a urputně se snažit se nepohnout. Naopak zastavení v ásaně je soubor tisíce mikropohybů – mikrozpevnění a mikrouvolnění svalových vláken, které pomáhají nastavit naše tělo do pro něj ideální pozice, ve které jsme schopni se uvolnit a nechat plynout mysl svým vlastním proudem. Prostředkem k tomu je práce s dechem a také pohybem.

Vnímání

Naučit se vnímat své tělo bez pohybu je prakticky nemožné. Právě pohyb nám dává zpětnou vazbu o tom, kde jsou a jak fungují jednotlivé části našeho těla. Jestli nám je to příjemné, nebo nepříjemné. Jestli cítíme někde bolest a jaký má tato bolest charakter. My máme pak možnost vyhodnotit, jak na naše pocity zareagujeme. A reakcí je opět pohyb.

Rovnováha

Skrz pohyb můžeme také nejlépe rozvíjet rovnováhu. Když budeme umět dokonale, bez pohnutí a dlouze stát na jedné noze na podložce, nezaručí nám to, že když zakopneme, nerozbijeme si … cokoliv. Rovnováha, která má smysl, je dynamická, pružná a uvolněná. Jde vlastně o neustálé přizpůsobování celého těla změnám jeho těžiště, tedy funguje i v průběhu pohybu.  

Pružnost

Jóga je často brána jako synonymum pružnosti a mnoho lidí jde za jógou kvůli protažení. Ale je nutné si uvědomit, že velký rozsah pohybu sám o sobě neznamená pružnost. Pružné a zdravé tělo je uvolněné, s fungující fasciální sítí, kdy rozsahy pohybu jsou právě takové, jaké jsou nutné k provádění všech přirozených pohybů bez omezení a pro tělo energeticky nejméně náročně. Takové pružnosti lze dosáhnout právě pohybem.

Pohyb nám pomáhá na principu reciproční inervace, zjednodušeně: Když se stáhne sval na jedné straně (například biceps na paži při pokrčení lokte), sval na druhé straně (v tomto případě triceps) se uvolní a protáhne, aby pohybu nebránil. Toho můžeme využít při protažení v józe.  Příkladem může být pozice kleští – viz níže.    

Pohyb nám umožňuje pracovat i s fasciální sítí – pojivovou tkání, která obaluje a propojuje každou část našeho těla. Tvoří obaly svalů i jednotlivých svalových vláken, najdeme ji na povrchu i uvnitř orgánů, cév a nervů. 

Uvolnění

Skrze pohyb se můžeme naučit uvolnění, nejen tomu fyzickému, ale také psychickému. Vzpomeňte si, kdy jste si naposledy opravdu spontánně zatančili … a jak Vám po tom bylo? Uvolněně a usmívali jste se?

Naše tělo je opravdu dokonale vytvořený stroj, který umí sám se sebou pracovat velmi uvědoměle a moudře. Jen ho musíme nechat. Příležitostí k tanci, který je pro nás velmi přirozený, je bohužel v dnešní době málo, a tak si dovolte roztančit třeba svou jógovou praxi.

Co výše zmíněné znamená pro naši jógovou praxi?

Hýbejte se … Nebojte se pohybu v józe, a naopak ho zkuste začít využívat.

Zejména pokud se učíte novou pohybovou dovednost, zkoušejte různé varianty, pohybujte se a hledejte, v jakém postavení těla se cítíte nejlépe. Ideální ásana je taková, ve které se můžete dále pohybovat, proto se uvolněte, nesnažte se být v ásaně stažení a „sešněrovaní“. Právě pohyb vás dovede ke správnému postavení, protože klouby a svaly se nastaví tak, jak je pro ně ideální. Pohyb nás naučí dokonale vnímat naše tělo a postupem času ho dokážeme nalézat i v těch zdánlivě statických pozicích.

Tip 1 – Rozpohybujte bojovníky

V bojovníkovi 2 můžete rozpohybovat od pánve celé tělo až po konečky prstů. Zkuste plynule přecházet z jedné strany na druhou.

V bojovníkovi 3 opět od pánve rozpohybujte celé tělo vpřed a vzad. Snažte se maximálně uvolnit a plynout s dechem.

Tip 2 – Využijte dynamického stretchingu
Při protažení v pozici kleští zkuste namísto statické výdrže rozpohybovat dolní končetiny od kyčlí až po kotníky (prsty na nohou). Jedna noha se ve všech kloubech propíná, druhá naopak mírně krčí. Můžete vyzkoušet i variantu s vytočením nohou směrem ven. 

--
Video lekce jógy, kde pohyb hraje významnou roli najdete v knihovně ONLINE JÓGY.

Zdroj: MUDr. Aneta Sládková Králová pro Jóga Dnes
Foto: Dušan Štraus, Jóga Dnes

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *